Решение суда по иску на противоправные действия/бездеятельность милиции во время событий в парке Горького в Харькове

Дата: 24.05.2011
Джерело: hr-lawyers.org
Автор: Харьковской окружной административных суд

Харківський окружний адміністративний суд

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2011 року

Харківський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Спірідонова М.О.,  за участю секретаря судового засідання М’ясникової Т.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Харківського окружного адміністративного суду адміністративну справу за позовом Захарова Бориса Євгеновича, Бортнік Валерія Юрійовича, Чернега Дениса Вадимовича,  Цуканова Андрія Вікторовича, Єварницького Андрія Владиславовича, Єварницького Андрія Андрійовича, Мельника Любові Володимирівни, Мельник Сергія Сергійович, Ковшик Геннадій Леонідович, Соловйова Євгенія Андреновича, Єрмоленко Антона Олександровича, Четверикова Сергія Олександровича, Кіріліна Сергія Анатолійовича

до Головного управління Міністерства Внутрішніх справ України в Харківській області,  Харківського міського управління Головного управління Міністерства Внутрішніх справ України в Харківській області, третьої особи – Державного казначейства України

про визнання протиправною бездіяльності та стягнення моральної шкоди,

ВСТАНОВИВ:

Позивачі звернулися до Харківського окружного адміністративного суду з позовом до Головного управління Міністерства Внутрішніх справ України в Харківській області, Харківського міського управління Головного управління Міністерства Внутрішніх справ України в Харківській області, третьої особи – Державного казначейства України, в якому з урахування уточнень просили визнати протиправними діяння Головного управління Міністерства Внутрішніх справ України в Харківській області, що виразилися у неналежній організації та здійсненні охорони позивачів та відмові припиняти протиправні дії третіх осіб щодо позивачів в період з 20 травня по 4 червня 2010 року при будівництві автодороги від вул. Сумської до вул. Новгородської в районі вул. Білої Акації в парку культури та відпочинку ім. Максима Горького в м. Харкові, а також у періодичних нападах та перешкоджанні позивачам висловити свій протест проти вирубки дерев; визнати протиправними діяння Харківського міського управління Головного управління Міністерства Внутрішніх справ України в Харківській області, що виразилися у неналежній організації та здійсненні охорони позивачів та відмові припиняти протиправні дії третіх осіб щодо позивачів в період з 20 травня по 4 червня 2010 року при будівництві автодороги від вул. Сумської до вул. Новгородської в районі вул. Білої Акації в парку культури та відпочинку ім. Максима Горького в м.Харкові, а також у періодичних нападах та перешкоджанніпозивачамвисловити свій протест проти вирубки дерев; стягнути з міського управління Головного управління Міністерства Внутрішніх справ України в Харківській області на користь кожного з позивачів по 1000 грн. моральної шкоди; стягнути з відповідачів судові витрати.

В обґрунтування позову вказано, що міліція під час масових заходів протесту в парку ім. М.Горького м. Харкова не реагувала на заклики «міліція» не вчинив ніяких дій щодо захисту громадського порядку, життя та здоров’я громадян Харкова від порушень чинне законодавство України іншими невстановленими особами.

Представник позивача та позивачі у судове засідання з’явилися, уточнені позовні вимоги підтримали у повному обсязі та просили їх задовольнити.

Представник відповідача, Харківського міського управління Головного управління Міністерства Внутрішніх справ України в Харківській області, з’явівся, щодо задоволення позовних вимог заперечував та просив відмовити у їх задоволенні, посилаючись на те що дії працівників міліції щодо реагування на заяви і повідомлення громадян про злочини та правопорушення регламентуються Інструкцією МВС України «Про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень громадян про злочини, що вчине або готуються», затвердженою наказом МВС України від 14.04.2004 № 400та Інструкцією з організації реагування органів внутрішніх справ на повідомлення про злочини, інші правопорушення та події, затвердженою наказом МВС України від 04.10.2003 № 1155, якими встановлено обов’язкову реєстрацію всіх повідомлень громадян про злочини та правопорушенні відповідних облікових журналах, належне реагування на ці повідомлення шляхом опитування заявників та очевидців, затримання осіб, які підозрюються у протиправних діях, вилучення предметів та слідів злочину та прийняття по цих заявах рішень згідно з вимогами кримінально-процесуального законодавства.

Представник відповідача, Головного управління Міністерства Внутрішніх справ України в Харківській області, у судове засідання з’явився, щодо задоволення позову заперечував у повному обсязі та підтримав позицію Харківського міського управління Головного управління Міністерства Внутрішніх справ У країни в Харківській області.

Представник третьої особи, Державного казначейства України, у судове засідання не з’явився, та надав суду листа, в якому вказав, що Державне казначейство України, як юридична особа самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями, прав та охоронюваних законом інтересів позивача не порушувало, тому правових підстав вирішувати питання щодо взаємовідносин між позивачем та Державним казначейством України немає. Також просив слухати справу без його участі.

Вислухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що позов не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що позивачі кожен окремо на потязі з 20 травня по 4 червня 2010 року знаходились на несанкціонованому заході протесту, а саме: на місці будівництва автодороги від вул. Сумської до вул. Новгородської в районі вул. Білої Акації в парку культури та відпочинку ім. Максима Горького в м. Харкові.

Позивачі та їх представник зазначили. що неправомірні дії відповідачів полягали в не реагуванні на їх заклики «міліція»під час сутичок між ними та муніципальною охороною та будівельниками, а отже ними було порушено вимоги Закону України «Про міліцію», яке виразилось в не виконання своїх службових обов’язків по попередженню злочину.

Крім цього позивачі зазначили, що працівниками міліції, ким саме не відомо, не було належним чином забезпечено охорону громадськогопорядку під час будівництва автодороги від вул. Сумської до вул. Новгородської в районі вул. Білої Акації в парку культури та відпочинку ім. Максима Горького в м. Харкові.

Згідно положень ст.19 КонституціїУкраїни органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Такожсудзазначає, що згідно положень ст.2 КАСУкраїни завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав свобод та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень збоку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, втомучислі на виконання делегованих повноважень шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративної справи.

До адміністративного суду можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб’єкта владних повноважень, крім випадків коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження.

Положеннями ст.. 71 КАС України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких грунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

Суд зазначає, що під час розгляду справи ні позивачами ні їх представником не було надано доказів, що саме на їх заклики «міліція»працівники правоохоронних органів не реагували.

Також позивачами на вимогу суду не було надано жодних доказів в розумінні ст.. 70 КАС України які би вказували, що конкретно у відношенні до них була бездіяльність з боку працівників міліції.

Що стосується посилання на фото та відео матеріал, як на доказ бездіяльності з боку відповідачів, то оглянутий під час судового засідання фото та відео матеріалах наданих позивачами не міститься жодних фактичних даних підтверджуючих твердження позивачів, що саме на їх заклики «міліція»працівники відповідачів не відреагували чи була якась бездіяльність з боку відповідачів по відношенню до позивачів.

Що стосується посилання позивачів на пояснення свідків, які були надані під час судового засідання, а саме : Бірбасова С.І., Перегон О.О., Бобок С.В., Кравченко В.Ю., то вказане посилання суд вважає необгрунтованим оскільки жоден з свідків не пояснив яким чином були порушені права позивачі в з боку відповідачів під час подій з 20.05 -04. 06.2010 року, а лише пояснили свідками загальних подій яких вони були.

Що стосується твердження позивачів, що відповідачами не було належним чином забезпечено охорону громадського порядку під час вище зазначених подій, то вказане твердження не знайшло свого підтвердження під час розгляду справи оскільки, судом встановлено, що 19.05.2010 до Харківського міського управління ГУМВС України в Харківській області надійшов лист Топчія В.О., директора Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради про направлення працівників міліції для забезпечення охорони громадського порядку з 20.05.2010 року, в зв’язку з рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 19.05.2010 №156 «Про видалення зелених насаджень на ділянці автодороги від вул. Сумської до вул. Новгородської (в районі Білої Акації) у м. Харкові».

19.05.2010 відповідно до вказаного листа Харківським міським управлінням ГУМВС України в Харківській області було складено план забезпечення безпеки громадян та охорони громадського порядку під час проведення у Лісопарковій зоні м. Харкова підготовчих робіт з будівництва автодороги від вул. Сумської до вул. Новгородської з 20 травня 2010 року.

До участі в забезпеченні охорони громадського порядку та безпеки дорожнього руху при проведенні вказаних заходів були залучені працівники органів і підрозділів ХМУ, а саме з Дзержинського РВ, полку ПС, та також ВДАІ з обслуговування м. Харкова, ІТІУДАІГУМВС України в Харківській області, НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області.

Згідно з цим планом заходів, працівникам міліції задіяним на вказані заходи, було поставленим загальне завдання: забезпечення належної безпеки громадян та правопорядку в місцях несення служби, документування можливих протиправних дій. Припинення порушення громадського порядку як зі сторони учасників даних заходів, так і інших громадян.

Суд зазначає, що дії працівників міліції щодо реагування на заяви і повідомлення громадян про злочини та правопорушення були у відповідності до Інструкції МВС України «Про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень громадян про злочини, що вчинені, або готуються», затвердженою наказом МВС України від 14.04.2004 №400 та Інструкції з організації реагування органів внутрішніх справ на повідомлення про злочини, інші правопорушення та події, затвердженою наказом МВС України від 04.10.2003 №1155, якими встановлено обов’язкову реєстрацію всіх повідомлень громадян про злочини та праврпорушення у відповідних облікових журналах, належне реагування на ці повідомлення шляхом опитування заявників та очевидців, затримання осіб, які підозрюються у протиправних діях, вилучення предметів та слідів злочину та прийняття по цих заявах рішень згідно з вимогами кримінально-процесуального законодавства.

Також, вказана обставина була предметом перевірки Харківської обласної прокуратури, що підтверджується матеріалами справи.

Що стосується стягнення з відповідачів моральної шкоди, то в цій частині позов також не підлягає задоволенню оскільки у відповідності до вимог ст. 1167 ЦК України судом не було встановлено завдання позивачам шкоди бездіяльністю відповідачів.

Керуючись ст.ст. 4, 7, 86, ч.1 ст. 158. 160-163, 167 Кодексу адміністративного судочинства України Харківський окружний адміністративний суд, –

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні адміністративного позову Захарова Бориса Євгеновича, Бортнік Валерія Юрійовича Чернега Дениса Вадимовича, Цуканова Андрія Вікторовича, Єварницького Андрія Владиславовича, Єварницького Андрія Андрійовича, Мельника Любові Володимирівни, Мельник Сергія Сергійович, Ковшик Геннадія Леонідовича, Соловйова Євгенія Андреновича, Єрмоленко Антона Олександровича, Четверикова Сергія Олександровича, Кіріліна Сергія Анатолійовича до Головного управління Міністерства Внутрішніх справ України в Харківській області, Харківськ ого міського управління Головного управління Міністерства Внутрішніх справ України в Харківській області третьої особи – Державного казначейства України про визнання протиправною бездіяльності та стягнення моральної шкоди – відмовити.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Харківського апеляційного адміністративного суду через Харківський окружний адміністративний суд шляхом подачі апеляційної скарги в десятиденний строк з дня її проголошення та з дня отримання копії постанови, у разі проголошення постанови суду, яка містить вступну та резолютивну частини, а також прийняття постанови у письмовому провадженні.

Якщо суб’єкта владних повноважень, у випадках та порядку, передбаченому частиною четвертою статті 167 КАС України, було повідомлено про можливість отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, то десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення п’ятиденного строку з моменту отримання суб’єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду.

Повний текст постанови виготовлено та підписано 26 травня 2011 року

Суддя  М.О. Спірідонов

 

Comments are closed