Автоматичне продовження запобіжного заходу під час підготовчого судового засідання порушує вимоги Європейської конвенції

03.06.2015

Після отримання обвинувального акту суд у підготовчому засіданні вирішує питання чи можливе призначити судовий розгляд або необхідно повернути обвинувальний акт прокурору, затвердити угоду або закрити провадження. Проводячи підготовку до судового розгляду суд має право обрати, змінити чи скасувати заходи забезпечення кримінального провадження. При цьому за відсутності клопотань сторін ці заходи просто «вважаються продовженими», без обґрунтування та без строків, що безперечно суперечить вимогам Конвенції.

Частиною третьою статті 315 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК) встановлюється порядок вирішення питань, пов’язаних з підготовкою до судового розгляду. Саме ця норма дозволяє автоматичне продовження запобіжного заходу:

«Під час підготовчого судового засідання суд за клопотанням учасників судового провадження має право обрати, змінити чи скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі запобіжний захід, обраний щодо обвинуваченого. За відсутності зазначених клопотань сторін кримінального провадження застосування заходів забезпечення кримінального провадження, обраних під час досудового розслідування, вважається продовженим”.

Відсутність чітко сформульованих положень, які б визначали, чи можливо належним чином продовжити (якщо так, то за яких умов) застосування на стадії судового провадження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, обраного на визначений період на стадії досудового слідства, не відповідає критерію «передбачуваності закону» для цілей статті 5 § 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція). Європейський суд з прав людини (далі – Суд) у справі Єлоєв проти України (№ 17283/02, § 52-53, 6 листопада 2008 року) нагадує, що практика, яка виникла у зв’язку із законодавчою прогалиною і яка зумовлює тримання особи під вартою протягом необмеженого і непередбачуваного строку, за обставин, коли таке тримання не передбачається ні конкретним положенням законодавства, а ні будь-яким судовим рішенням, сама по собі суперечить принципу правової визначеності, який імплікований Конвенцією і який становить один із основних елементів верховенства права.

Суд вказує, що відсутність будь-яких підстав у судових рішеннях, якими санкціонується тримання під вартою протягом тривалого часу, не відповідає принципу захисту від свавілля, встановленому в статті 5 § 1 Конвенції (Єлоєв проти України, № 17283/02, § 54, 6 листопада 2008 року, Соловей і Зозуля проти України, №№ 40774/02 та 4048/03, § 76, 27 листопада 2008 року).

Крім того, в інших рішеннях проти України Суд вже доходив висновку, що процесуальні дії, за якими суддя не був зобов’язаний наводити будь-які підстави для продовження строку запобіжного заходу на період судового розгляду, не відповідають вимогам статті 5 Конвенції (Іззетов проти України, 23136/04, § 50, 15 вересня 2011 року). Суд регулярно визнає порушення статті 5 § 1 (с) Конвенції по відношенню до судових рішень, які не встановлюють строку подальшого тримання під вартою, тобто скоріше схвалюючи, ніж продовжуючи ув’язнення, що не відповідає вимогам статті 5 Конвенції (Харченко проти України, № 40107/02, § 98, 10 лютого 2011 року).

Виходячи з наведеного частина третя статті 315 КПК не відповідає загальним засадам кримінального провадження, встановленим КПК, та вимогам статті 5 Конвенції. Логічним вирішенням є внесення змін до цієї статті. Автоматичне скасування заходів забезпечення кримінального провадження в підготовчому судовому засіданні, обраних під час досудового розслідування найбільш відповідає духу Конвенції. Якщо сторона обвинувачення доводила наявність ризиків, які їм будуть заважати проводити ефективне розслідування, то очевидно, після закінчення розслідування ці ризики відпадають самі по собі. Якщо в прокуратури є підозра, що під час судового провадження обвинувачений може перешкоджати належному відправленню судочинства, то це потребує окремого обґрунтування. Тому найбільш прийнятним було б викласти частину третю статті 315 КПК у наступній редакції:

«Під час підготовчого судового засідання суд за клопотанням учасників судового провадження має право обрати, змінити чи скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі запобіжний захід, обраний щодо обвинуваченого. При розгляді таких клопотань суд додержується правил, передбачених розділом ІІ цього Кодексу. За відсутності зазначених клопотань від сторони обвинувачення застосування заходів забезпечення кримінального провадження, обраних під час досудового розслідування, вважається скасованим».

 

 

Публікація стала можливою за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Проекту «Справедливе правосуддя». Погляди авторів не обов’язково відображують погляди Агентства США з міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів Америки.

Проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливе правосуддя» працює в Україні з жовтня 2011 року. Мета проекту – сприяти утвердженню верховенства права в Україні через підтримку судової реформи, підвищення рівня прозорості та підзвітності судової системи, поліпшення обізнаності громадян із діяльністю судової системи та зростання довіри суспільства до судової влади. Діяльність проекту ґрунтується на досягненнях попереднього Проекту USAID «Україна: верховенство права», який реалізовувався з 2006 по вересень 2011 року. Детальнішу інформацію про Проект USAID «Справедливе правосуддя» можна отримати на офіційному веб-сайті www.fair.org.ua або за телефоном +38 (044) 581-3303

Американський народ надає економічну та гуманітарну допомогу по всьому світу через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) вже понад 50 років. В Україні допомога USAID надається у таких сферах, як: економічний розвиток, демократія та управління, охорона здоров’я і соціальний сектор. Починаючи з 1992 р., Агентство США з міжнародного розвитку надало Україні допомоги на суму 1,8 мільярда доларів на покращення соціальної та економічної безпеки, а також на потреби розвитку. Детальнішу інформацію про програми USAID в Україні можна отримати на офіційному веб-сайті USAID http://ukraine.usaid.gov та сторінці у Facebook https://www.facebook.com/USAIDUkraine.

Comments are closed