Повна електронна версія збірки за результатами дослідження “Precedent UA – 2015”

Screenshot_1У цій збірці представлені результати дослідження «Precedent UA – 2015», проведеного Українською Гельсінською спілкою з прав людини щодо застосування українськими судами рішень Європейського суду з прав людини на основі даних Єдиного державного реєстру судових рішень України в 2015 році. Дослідження розраховане на суддів, адвокатів, прокурорів, юристів, правозахисників, аспірантів та студентів юридичних факультетів, науковців, дослідників, широку громадськість.

Повний текст збірки: precedent_zbirka

Передмова

Це видання народилось з дуже невеликого дослідження, яке ми проводили для власної мети: як справи, що були виграні нашими адвокатами і юристами у Європейському суді з прав людини, впливають на щоденну практику українських судів. На наш подив, у реєстрі судових рішень виявилось достатньо багато посилань на «наші» справи. Це підштовхнуло нас провести більш ретельне та ґрунтовне дослідження використання цих справ, а також з’ясувати підхід суддів до застосування практики Європейського суду. Часто проблема виконання рішень Євро – пейсь кого суду зводиться до очікувань від за – конодавця внесення відповідних змін до законів. Але на справді ця проблема більш широка і складна: це зміна підходів до вирішення певних питань, зміна поглядів на проблему і, якщо брати в цілому, зміна парадигм у правовій культурі суспільства. І тут головну роль відіграють юристи, перш за все судді, які впроваджують підходи, що ґрунтуються на концепціях прав людини, у щоденну практику. На відміну від політиків – робота суддів не спи раєть ся на вподобання широкого загалу, часто супере чить емоційним очікуванням суспільства. І дуже нелегка справа – застосувати тлумачення, цілком правильне і прогресивне, не розраховуючи на підтримку прихильників, не сподіваючись навіть на схва – лення вищих судів, не очікуючи визнання у наукових колах. Але тим більш цінними є та кі Вчинки – у самому високому значенні цього слова – звичайних суддів, які мали твердість ви – рішувати і діяти всупереч всім несприятливим факторам. Враховуючи сучасну тенденцію огульної кри – тики судової системи і суддів, ми вважаємо дуже своєчасним висловити вдячність і повагу до хай неквапливого, але достатньо послідовного руху до впровадження стандартів прав людини в судову практику України. УГСПЛ і далі буде досліджувати роль суддів у імплементації практики ЄСПЛ. І це дослідження є лише першим кроком до постійного моніторингу цього аспекту судової діяльності.

Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини, адвокат Аркадій Бущенко

Повний текст збірки: precedent_zbirka

Comments are closed