Неможливість апеляційного оскарження рішення

Зміст

Рішення ЄСПЛ:
- Гурепка проти України
- Гурепка № 2 проти України
Порушення:
- Право на оскарження судового рішення в кримінальних справах Стаття 2 Протоколу 7 до Конвенції
Дотичне національне законодавство:
- Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)

Опис проблеми

Кодекс України про адміністративні правопорушення, введений в дію ще у 1984 році Верховною Радою УРСР, м’яко кажучи не ідеальний. Протягом 32-х років існування кодексу, в нього вносилась така кількість змін, що невдовзі список змін зможе конкурувати за об’ємом із самим кодексом.

До 2008 року Кодекс не надавав особі, яка визнана винною у скоєнні адміністративного правопорушення, такого привілею, як апеляційне оскарження судового рішення.

Після прийняття рішення у справі Гурепка проти України до Кодексу були внесені зміни, які надали особі право на апеляційне оскарження судового рішення у справах про адміністративні правопорушення.

Порушення було визнане Судом через те, що Кодекс України про адміністративні правопорушення не передбачав можливості для особи, що визнана винною у вчиненні правопорушення, безпосередньо оскаржити це рішення до вищого суду.

Хоча за національним законом адміністративні правопорушення не визнаються «кримінальними» і мають окреме правове регулювання, Суд в багатьох справах зазначав, що серйозність санкції (арешт до 15 діб) характеризує справу як кримінальну. Тому гарантії статті 6 Конвенції розповсюджуються й на процедури оскарження рішення, закріплені в статті 2 Протоколу № 7 до Конвенції.

У другій справі Гурепки Суд зазначив, що у контексті статті 2 Протоколу 7 до Конвенції «правопорушення, за яке законом передбачене покарання у вигляді тюремного ув’язнення не може вважатися «незначним». У цьому підхід Суду схожий з підходом до тлумачення терміну «кримінальне правопорушення» у статті 6 Конвенції.

Таким чином, неможливість апеляційного оскарження судового рішення в КУпАП порушує гарантії, які надані людині статтею 2 Протоколу 7 до Конвенції.

Що слід зробити державі на виконання рішення

Необхідно внести такі зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, які б надали можливість особі, яка визнана винною у скоєнні адміністративного правопорушення, можливість оскаржити рішення суду першої інстанції в апеляційному порядку.

Що зроблено державою на виконання рішення

У 2008 році до ст. 287 Кодексу України про адміністративні правопорушення були внесені зміни, надали можливість сторонам оскаржити рішення суду першої інстанції. Ці зміни набули чинності 17 листопада 2008 року. Комітет Міністрів Ради Європи визнав, що Україна виконала рішення (CM/ResDH(2010)185).

Наші законодавчі пропозиції

Проблема вирішена.

Comments are closed