Кожен може змусити державу виконувати рішення Європейського суду з прав людини

08.06.2015

Дана стаття містить інформацію, яка допоможе змусити державу виплатити справедливу компенсацію повністю та без значних затримок, провести ефективне розслідування та здійснити інші заходи індивідуального характеру. Окрему увагу в статті приділено тому, як неурядовій організації можуть підштовхнути державу в напрямку внесення змін до законодавства з метою його відповідності практиці Європейського суду з прав людини.

Держави-члени Європейської конвенції з прав людини (Конвенції) зобов’язалися виконувати рішення Європейського суду з прав людини (Європейський суд), в яких було знайдено порушення Конвенції.

За додержанням державами своїх зобов’язань слідкує Комітет міністрів Ради Європи (Комітет Міністрів), що складається з представників урядів 47 держав-членів, за сприяння Департаменту з питань виконання судових рішень Європейського суду (Департамент).

Заходи, які має впровадити держава за результатами розглянутої справи, поділяються на індивідуальні та загальні.

Заходи індивідуального та загального характеру

Заходи індивідуального характеру спрямовані на припинення порушення, а також наскільки це можливо звести до мінімуму негативні наслідки порушення права заявника. Серед іншого вони передбачають сплату справедливої компенсації, проведення ефективного розслідування, перегляд справи національним судом, відновлення контактів між батьками та дітьми тощо.

Виконання рішень Європейського суду також може вимагати вжиття заходів загального характеру, які спрямовані на запобігання в подальшому порушень, аналогічних знайденим у справі. Заходи загального характеру зазвичай вимагають внесення змін до законодавства або зміни усталеної помилкової судової чи адміністративної практики. 

Заходи індивідуального характеру в частині виплати справедливої компенсації зазвичай виконуються державою, хоча останнім часом через складну економічну ситуацію виникають певні затримки із виплатами.

Трохи гіршою є ситуація щодо виконання державою інших заходів індивідуального характеру, наприклад, перегляду справи національним судом. На жаль, здебільшого, перегляд є суто формальним, як це відбувалося за рішенням Європейського суду по справі Яременко проти України (Yaremenko v. Ukraine, 32092/02). В результаті суто формального перегляду справи Верховним судом України, з матеріалів справи було виключено пізнавальні покази на яких було побудовано усю справу, але вирок залишили буз змін. Через подібне нехтування державою своїми зобов’язаннями наразі існує рішення по справі Яременко проти України № 2 (Yaremenko v. Ukraine № 2, 66338/09), в якому Європейський судзнову знайшов порушення Конвенції.

Що стосується заходів загального характеру, то існує велика кількість рішень в яких уряд України ще навіть не подав «План дій», якій має містити заходи, які планується прийняти для усунення в подальшому аналогічних порушень. Лише щодо однієї справи Кайсин та інші проти України (Kaysin and Others v. Ukraine, 46144/99) Комітет Міністрів прийняв остаточну резолюцію, зазначивши, що держава виконала свої зобов’язання за цією справою в повному обсязі.

Звернення щодо невиконання заходів індивідуального характеру

Відповідно до Правила 9.1 Правил Комітету Міністрів по контролю за виконанням постанов та умов мирових угод Комітет Міністрів має розглядати будь-які повідомлення від потерпілої сторони стосовно виплати справедливої компенсації або виконання заходів індивідуального характеру. Так само подібні повідомлення може направляти адвокат, який представляв інтереси особи в Європейському суді.

Обережно! Можлива втрата грошей!

Якщо держава відзвітувала про сплату повної суми справедливої компенсації Комітету Міністрів, а насправді цього не зробила, заявник має лише два місяці для подання зауважень, інакше залишиться із меншою сумою, ніж присудив Європейський суд.

Виплата справедливої компенсації

Держава після виконання виплати заявнику звітує Комітету Міністрів, який у свою чергу виставляє цю інформацію навідповідному розділі сайту. В розділі «контроль оплати» міститься список справ, щодо яких держава відзвітувала про їх повне виконання. Комітет Міністрів надає заявнику (або його представнику) термін у два місяці з дати опублікування списків для подання скарги, якщо існує якась проблема. Наприклад, у випадку, якщо держава перерахувала не всю суму або перерахувала повну суму справедливої компенсації із затримкою, але не сплатила пеню за затримку, заявник може надіслати офіційного листа до Департамент в якому повідомляє про невиконання державою своїх зобов’язань у повному обсязі. Якщо заявник не подасть своїх зауважень протягом двох місяців, після спливу цього терміну вважається, що він прийняв сплату сум справедливої компенсації на умовах держави.

У випадку затримки в виплаті справедливої компенсації, присудженої Європейським судом заявник може звернутися з аналогічним листом до Департаменту.

Крім того, заявник може звертатися з запитом для розрахунку пені до сплати. Для цієї мети, важливо вказати номер заяви у справі, точну виплачену суму, використовувану валюту, фактичну дату платежу, а також адресу, на яку має бути надіслано відповідь.

Куди звертатись щодо виплати справедливої компенсації?

Факс   +33(0)388412793

Електронна пошта   

Пошта   Council of Europe

DGI – Directorate General of Human Rights and Rule of Law

Just Satisfaction Section

Department for the Execution of Judgments of the ECHR

F-67075 Strasbourg Cedex

 

Комітет Міністрів пропонує три варіанта комунікації для отримання або повідомлення інформації про справедливу компенсацію, яку присудив Європейський суд, або подання скарги на дії уряду: пошта, факс або електронна пошта. Варто зазначити, що можна використовувати як одночасно декілька способів комунікації, так і будь-який з них окремо, оскільки усі вони є рівнозначними.

Інші заходи індивідуального характеру

Звернення до Департаменту також можливо у випадку, коли після того як рішення Європейського суду стало остаточним, держава ігнорує свій обов’язок щодо виконання заходів індивідуального характеру.

В цьому випадку заявник, або його представник, може звернутися до Департаменту із повідомленням, в якому викладає наступну інформацію:

  • короткий опис справи та рішення Європейського суду;
  • дії, які було вчинено державою для виконання рішення в частині заходів індивідуального характеру;
  • дії, які заявник просив виконати і які не були виконані;
  • запитання до уряду, які має заявник.

Як звернутись із поданням про заходи індивідуального характеру?

Повідомлення надсилається на електрону адресу Департаменту:

В темі листа зазначається:

Individual communication (Rule 9.1) – __________ v. Ukraine

В тексті електронного листа зазначається наступне:

To: Department for the Execution of Judgments of the ECHR

DGI – Directorate General of Human Rights and Rule of Law

Council of Europe

Please find the individual communication (Rule 9.1) from Mr/Ms _________ on case of __________ v. Ukraine (application no. __________, judgment from ___________)enclosed.

До листа додається текст повідомлення підписаний заявником або його представником у від сканованому вигляді.

 

 

Інформація щодо стану виконання рішень Європейського суду, щодо того до якої групи віднесено справу, який тип нагляду над нею встановлено можна знайти на спеціальному розділі сайту Комітету Міністрів.

Звернення щодо невиконання заходів загального характеру

Відповідно до Правила 9.2 Правил Комітету Міністрів по контролю за виконанням постанов та умов мирових угод Комітет Міністрів приймає до уваги повідомлення від неурядових організацій які стосуються виконання державою рушень Європейського суду у відповідності до статті 46 Конвенції.

У розділі, який стосується стану виконання рішень Європейського суду міститься інформація щодо усіх рішень по справах, щодо яких Комітет Міністрів здійснює контроль за їх виконанням. На сайті міститься інформація про рішення по 1035 справах, які поділено на 142 групи (інформація подана станом на 04.06.2015). В кожній групі є провідна справа (leading case), яка позначена надписом «LEAD». До провідних відносяться справи, які вперше розглядались Європейським судом,  або  піднімають  питання  системних та структурних недоліків у державах-учасницях Конвенції. Звернення щодо невиконання заходів загального характеру готуються саме по цих справах.

Звернення неурядової організації щодо заходів загального характеру

Електрона адреса:

Тема листа:

Individual communication NGO (Rule 9.2) – __________ v. Ukraine

Текст листа:

To: Department for the Execution of Judgments of the ECHR

DGI – Directorate General of Human Rights and Rule of Law

Council of Europe

Please find the individual communication (Rule 9.2) from NGO _____________ on the execution of the judgments of the ECtHR in the case __________ v. Ukraine (application no.__________, judgment from ___________) enclosed.

Текст повідомлення підписується головою організації

Звернення надсилається англійською або французькою мовами. У тексті звернення має бути зазначено чому саме організація зацікавлена в поданні цього звернення та короткий опис її діяльності, резюме справи та рішення по ній, опис законодавства, що стосується проблеми, що підіймається в рішенні, та практики його застосування, дії, які було прийнято державою для виконання своїх зобов’язань за рішенням та їх оцінка, а також рекомендації організації, щодо вдосконалення законодавства та практики для усунення можливості подальших порушень прав людини.

Також перед зверненням до Департаменту радимо ознайомитися з інформацією, що мітиться у розділі «Повідомлення отримані від уряду, заявників та НГО». На цій сторінці знаходиться вся інформація отримана Департаментом по справах від уряду, в тому числі плани дій та повідомлення про вжиті заходи, а також тут можна знайти приклади індивідуальних повідомлень від заявників та неурядових організацій. 

 

Публікація стала можливою за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Проекту «Справедливе правосуддя». Погляди авторів не обов’язково відображують погляди Агентства США з міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів Америки.

Проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливе правосуддя» працює в Україні з жовтня 2011 року. Мета проекту – сприяти утвердженню верховенства права в Україні через підтримку судової реформи, підвищення рівня прозорості та підзвітності судової системи, поліпшення обізнаності громадян із діяльністю судової системи та зростання довіри суспільства до судової влади. Діяльність проекту ґрунтується на досягненнях попереднього Проекту USAID «Україна: верховенство права», який реалізовувався з 2006 по вересень 2011 року. Детальнішу інформацію про Проект USAID «Справедливе правосуддя» можна отримати на офіційному веб-сайті www.fair.org.ua або за телефоном +38 (044) 581-3303

Американський народ надає економічну та гуманітарну допомогу по всьому світу через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) вже понад 50 років. В Україні допомога USAID надається у таких сферах, як: економічний розвиток, демократія та управління, охорона здоров’я і соціальний сектор. Починаючи з 1992 р., Агентство США з міжнародного розвитку надало Україні допомоги на суму 1,8 мільярда доларів на покращення соціальної та економічної безпеки, а також на потреби розвитку. Детальнішу інформацію про програми USAID в Україні можна отримати на офіційному веб-сайті USAID http://ukraine.usaid.gov та сторінці у Facebook https://www.facebook.com/USAIDUkraine.

Comments are closed