Проект закону про оцінку впливу на довкілля на фінішній прямій

Дата: 17.03.2015
Джерело: epl.org.ua

Проект закону про оцінку впливу на довкілля на фінішній прямій

У березні 2015 року завершилася тривала робота Міжвідомчої робочої групи з розробки проекту закону про оцінку впливу на довкілля та РПР – довкілля із підготовки проекту Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Цей закон встановлює правові та організаційні основи оцінки впливу на довкілля, яка спрямована на забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів у процесі прийняття рішень про здійснення господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Запровадження в Україні інституту оцінки впливу на довкілля європейського зразка було в порядку денному екологічних реформ щонайменше останнє десятиліття. В першу чергу це було зумовлено міжнародними зобов’язаннями держави, що випливають із Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості у прийнятті рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Оргуська конвенція) та Конвенції про оцінку впливу на довкілля у транскордонному контексті (Конвенція Еспо) (кінець 90-х), а також Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства (2010) та Угоди про асоціацію Україна – ЄС (2014). Тим не менше, усі попередні спроби розробити законопроект та провести його у Парламенті буде невдалими.

Розроблений законопроект, на думку експертів МБО “Екологія-Право-Людина”, відповідає кращим європейським традиціям цього правового інституту і забезпечує довгоочікувану належну імплементацію в Україні Оргуської конвенції та Конвенції Еспо, а також Директиви Європейського парламенту та Ради про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє середовище.

Згідно запропонованої авторами моделі, оцінка впливу на довкілля включатиме підготовку Звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення; аналіз уповноваженим органом інформації, представленої в звіті з оцінки впливу на довкілля, а також інформації, отриманої в ході громадського обговорення; надання уповноваженим органом мотивованого рішення про оцінку впливу на довкілля, що базується на результатах такого аналізу; а також врахування цього рішення у дозвільному документі, який є підставою для початку реалізації планованої діяльності (остаточному рішенні).

Документ встановлює імперативне правило за яким, проведення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішення про здійснення планованої діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, а також визначає таку діяльність. На відміну від моделі Закону України “Про екологічну експертизи”, коли перелік видів діяльності та об’єктів, щодо яких проведення державної екологічної експертизи було обов’язковим, встановлювався Кабінетом Міністрів, законопроект вміщує такий перелік у своєму тексті.

Особливо хотілося би підкреслити деталізацію та чіткість положень законопроекту в частині положень про участь громадськості у процесі оцінки впливу. Документом передбачено процедури своєчасного, адекватного та ефективного інформування громадськості про проведення оцінки впливу; забезпечення безкоштовного доступу громадськості до всієї інформації, що стосується планової діяльності; процедури громадського обговорення; ведення доступного у мережі Інтернет Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля.

Із текстом законопроекту можна ознайомитися тут: www.menr.gov.ua/public/discussion/3606-proekt-zakonu-pro-otsinku-vplyvu-na-dovkillia-na-finishnii-priamii

За додатковою інформацією звертайтеся:
Марина Шимкус, координатор Оргуської конвенції
Мінприроди
email: gr_priem@menr.gov.ua
Дмитро Скрильніков, голова БЕР, адвокат, головний експерт групи РПР-довкілля
email: dskrylnikov@gmail.com
Oлена Кравченко, директор ЕПЛ, співменеджер групи РПР-довкілля
email: okravchenko@epl.org.ua
Єлизавета Алексєєва, керівник інформаційно-аналітичного відділу ЕПЛ,
експерт групи РПр-довкілля
email: e.aleksyeyeva@epl.org.ua
Марта Руда, координатор напрямку екологізація політики і практики ВЕГО «Мама-86»,
співменеджер групи РПР-довкілля
email: martysya@yahoo.com

Comments are closed